Popis

 • 4-ciferný voľne nastaviteľný užívateľský kód
 • 6-ciferný voľne nastaviteľný hlavný kód
 • Súkromný alebo verejný režim
 • Zámok je možné namontovať aj dodatočne
 • Zámok je nezávislý na elektrickej sieti
 • Je napájaný z batérie (štandardná alkalická (tužková) batéria 1x 1,5V AA)
 • Nízko energetický systém – (cca. 100 000 uzamykaní s 1 štandardnou batériou)
 • Rýchla výmena batérie pomocou servisného kľúča z prednej strany so zatvorenými dverami, bez ďalšieho náradia, so zachovaním všetkých nastavení.
 • K dispozícii je aj automatický časovač, ktorý zabráni tomu, aby skriňa bola obsadená príliš dlho vo verejnom režime
 • Ovládací panel je možné demontovať
 • Indikátor obsadenosti (vo verejnom režime)
 • S bzučiakovým vyzváňacím signálom a led signálom
 • Možnosť obnovenia výrobných nastavení
 • Ďalšie možnosti upevnenia na drevené, HPL a sklenené dvere
 • Smer otáčania L/P. Možnosť dodania k pravým a ľavým dvierkam
 • Výrobok je určený na vnútorné použitie v teplotnom rozmedzí 5 – 50 °C

 

Rozdiel medzi súkromným a verejným režimom:

Súkromný režim: odporúčame pre stáleho užívateľa (na miesta, kde sa užívateľ skrine nezmení pravidelne). V tomto režime nastavený užívateľský kód sa nezmení, zostáva uloženým kým ho sami nezmeníme.

 • Súkromný režim A: 1-násobné zadanie kódu PIN na odomknutie. Zamknutie sa vykoná automaticky po 4 sekundách.
 1. Nastavenie/ zmena PIN: tlačte 2x šípku, zadajte starý pin, potom 2x nový pin.
 2. Otvorenie: zadajte PIN. Otočením zámku otvorte dvere.
 3. Zatvorenie: otočením zámku zatvorte dvere.

 

 • Súkromný režim B: 1-násobné zadanie kódu PIN na odomknutie. 1-násobné zadanie PIN na uzamknutie.
 1. Nastaviť / zmeniť PIN: tlačte 2x šípku, zadajte starý pin, potom 2x nový pin.
 2. Otvoriť: zadajte PIN. Otočením zámku otvorte dvere.
 3. Zatvoriť: otočením zámku zatvorte dvere. Zadajte PIN.

 

Verejný režim: odporúčame na také miesta, kde sa užívateľ pravidelne zmení. Napríklad do kúpalísk, fitness centier a pod. Nastavený kód používateľa sa vymaže pri každom odomknutí zariadenia.

 • Verejný režim A: dvojnásobné zadanie kódu PIN na uzamknutie. 1-násobné zadanie kódu PIN na odomknutie.
 1. Otočením zámku zavrite dvere. Zadajte PIN. Zadajte ešte raz (potvrdenie kódu)
 2. Otvoriť: zadajte PIN. Otočením zámku zavrite dvere.

 

 • Verejný režim B: 1-násobné zadanie kódu PIN + šípky na uzamknutie. 1-násobné zadanie kódu PIN na odomknutie.
 1. Otočením zámku zavrite dvere. Zadajte PIN. Tlačte šípku pre potvrdenie kódu.
 2. Otvoriť: zadajte PIN. Otočením zámku zavrite dvere.

 

Vo verejných režimoch je naprogramovaný 3-ciferný počet minút, po čom sa zámok automaticky odblokuje. (ČASOVAČ) Príklad: (000 = časovač vypnutý) – (060 = automaticky sa odomkne po 1 hodine) – (max. 999 = automaticky sa odomkne po 16 hodinách 39 minútach).

 

Všeobecné informácie:

 • Pri úspešnom zadaní príkazu a / alebo kódu môžete vidieť trojnásobné zelené blikanie a počuť krátke pípnutie.
 • Pri neúspešnom zadaní príkazu a / alebo kódu môžete vidieť trojnásobné červené blikanie a počuť krátke pípnutie.
 • V prípade neúplných príkazov (na viac ako 5 sekúnd) sa zámok automaticky nastaví do pôvodného stavu. To ukazuje červená farba s dlhým pípnutím.
 • Ak je užívateľský kód zadaný nesprávne trikrát za sebou, za nasledujúcich 10 sekúnd zámok neakceptuje žiadne zadanie. Počas tejto doby LED svieti na červeno.
 • Keď zámok je uzamknutý vo verejnom režime, LED dióda bliká na červeno v intervale 3 sekúnd (ako signál obsadenosti).